top of page

Askeri Sistemlerde Kullanılacak PCB' ler İçin Yerleşim Tasarım Bilgileri :

blog.jpg
ata-resim-2.jpg
montaj-4.png

GİRİŞ

Bir PCB tasarımı yapılırken komponent yerleşim planı yapmak ve yerleşimi gerçekleştirmek PCB tasarımının en temel bilinmesi gereken tasarım adımlarından birisidir. Bu tasarım aşamasını 3 bölüm halinde burada anlatmaya çalışacağım.

Bu makalenin devamı niteliğindeki; diğer 3 makaleye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Bu sayfada paylaşılan bilgileri okuduysanız; yandaki linke tıklayarak "Askeri Sistemlerde Kullanılacak PCB' ler İçin Yerleşim Tasarım Bilgileri - 1 :" başlıklı makalemi de mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

Bu sayfada paylaşılan bilgileri okuduysanız; yandaki linke tıklayarak "Askeri Sistemlerde Kullanılacak PCB' ler İçin Yerleşim Tasarım Bilgileri - 2 :" başlıklı makalemi de mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

Bu sayfada paylaşılan bilgileri okuduysanız; yandaki linke tıklayarak "Askeri Sistemlerde Kullanılacak PCB' ler İçin Yerleşim Tasarım Bilgileri - 3 :" başlıklı makalemi de mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

 

Şimdi konumuzla ilgili ayrıntılara bir göz atalım.

PCB Üzerinde Komponent Yerleştirme Sanatı veya Bilimi

Tasarımınızın EMC performansını iyileştirmek istiyorsanız, PCB düzeni size “paranızın” en büyük “kazancını” sağlar. İyi bir düzen elde etmenin ilk adımı, komponent yerleştirme ile başlar. "Kötü" komponent yerleşimli "iyi" bir PCB düzenine sahip olamazsınız.

PCB düzeni hakkında konuşurken, DF_(Designed For) kısaltmasını duyabilirsiniz. Temel olarak, ilk iki harf "Tasarım İçin(Designed For)" anlamına gelir ve üçüncü karakter (alt çizgi) belirleyici faktörü açıklar.

 

Ayrıca DFM (Üretilebilirlik İçin Tasarlandı/ Designed For Manufacturability) veya DFA (Montaj İçin Tasarlandı/Designed For Assembly) ve DFT (Test Edilebilirlik İçin Tasarlandı/Designed For Testability) kısaltmalarını da duyabilirsiniz.

 

DFA, montaj hatasını azaltmaya odaklanırken, DFT gerekli test (araştırma) noktalarının sayısını en aza indirirken yeterli test kapsamı sağlamaya ve test fikstürü karmaşıklığını en aza indirmek için test noktaları yerleştirmeye odaklanır. Temel kurallar sektöre ve üretim tarzına bağlı olarak değişebilir. Burada belirtilen kurallarınızı belirleyip tablo yaparak ilerleyin.

Burada başka bir konuya odaklanacağız - EMC için tasarım. EMC hakkında konuştuğumuzda bazıları buna "sanat", bazıları ise "bilim" diyor.

Bu yazı, komponent yerleştirme sanatının (veya biliminin) bazı yönlerini inceleyecektir.

Genel yönergeler

Bu kılavuzda özel olarak ele alınmayan bileşenler için tamponlar tasarlarken, tasarım önerileri için imalat, parça satıcıları ve montaj satıcıları ile iletişime geçilmesi önerilir.


Bileşenlerin nominal boyutları, ped geometrilerini tasarlamak için kullanılacaktır.


Mümkün olduğunda, fiziksel bileşeni ölçün ve pedi bu boyutlara göre tasarlayın. 

 

Paket boyutları aynı olmayabileceğinden, birden fazla tedarikçiye sahip bir bileşen için tasarım yaparken dikkatli olunması önerilir. 

 

Boyutların çok fazla değişmemesi kaydıyla, birden fazla parça için ortak bir ped tasarlamak mümkündür. 

 

Belirli bir parça için normal tampon tasarımından 0,010 ″'dan daha büyük pedlerin tasarlanması önerilmez. 

 

Nominal ped tasarımı, parça veya montaj satıcılarından gelen tavsiyeler veya bu tasarım belgesinden türetilen pedler olmalıdır. Nominalden daha küçük pedler tasarlamayın.


Bazı parçalar dalga lehimleme işlemi ile uyumlu değildir ve lehimleme sırasında bileşenlere zarar verebileceğinden montajların lehim tarafında kullanılmak üzere tasarlanmamalıdır.

 


Komponentleri yerleştirirken aşağıdaki önerilen kurallar kullanılabilir:

• PCB ana hatlarını çizerek başlayın ve tüm bileşenleri PCB alanının dışına yerleştirin.
• Bileşen yerleştirmedeki bir sonraki adım, bileşenle ilişkili işlevselliği ve sinyalleri belirlemektir.

 


İlk olarak, ilgili işlevselliğe göre bileşenleri ayırın. Örneğin:

- Analog ve Dijital
- Sinyal Kaynağı
- Sinyal Koşullandırma ve Güç Kaynağı

Ardından, bunları frekansa ve onunla ilişkili güce göre ayırın.

 

Örneğin, düşük frekansa karşı yüksek frekans.

 

Karmaşık sistemlerde daha fazla ayrıntı kullanmanız gerekebilir. Ayrıca, sistemdeki kritik sinyalleri tanımlayın (ör. Kesinti(interrupt), Saat(clock), vb.).

• Depolama(storage) kapasitörünü talebin en yüksek olduğu konuma yakın bir yere yerleştirin. PCB boyunca birden fazla depolama kapasitörleri yerleştirmelisiniz. En azından, işlevsel blok başına bir ve anlık talep yüksekse belki daha fazla. Bir ayırma(decoupling) kapasitörü, mümkün olduğu kadar besleme pinlerine yakın yerleştirilmelidir. Her bir güç pini çifti için bir dekuplaj kondansatörü kullanın. 


• Yükün yanına kristal osilatörleri ve saatleri(clock) yerleştirin (yani, mikrodenetleyicinin osilatör pini). Tercihen bu bloğun etrafında bir koruma halkası(ring bakır yüzey) kullanın ve bunu birden çok yerde Toprağa(ground) bağlayın.

• Yüksek frekans sinyalini kısa yapmak için yüksek frekanslı kaynağı ve hedef bileşenlerini daha yakına yerleştirin. Benzer şekilde, kritik sinyaller için iz uzunluğunu en aza indirmeye çalışın (yani; Kesinti(interrupt), Sıfırlama(reset), vb.).

• Tercihen yüksek frekanslı sinyaller aynı kart üzerinde tutulmalıdır. Yüksek frekanslı sinyalin kartın dışına gönderilmesi gerekliyse, bu komponentler bir kenar konektörüne daha yakın yerleştirilmelidir. Yansımayı(reflection) ve radyasyonu(radiation) azaltmak için lütfen bir iletim hattı(transmission line) kullanın.

• Duyarlı bileşenler PCB kenarından uzak tutulmalıdır. Tercihen bunları tahtanın ortasına yerleştirin. Bu mümkün değilse, bunları kenardan 25 mm'den daha uzak bir mesafeye yerleştirmeye çalışın.

• Dış dünya ile arayüz oluşturan komponentler, PCB kenarına yakın tutulmalıdır. Çevresel etkiyi (yani ESD) azaltmak için kalan komponentler PCB kenarından uzak tutulmalıdır.

• Harici sinyalleri filtrelemek için filtreler (yani, RC veya Ferrit boncuk) kullanılıyorsa, PCB'ye girişlerinin olduğu yere yerleştirilmelidirler. Gürültüyü bastırmak için bir Ferrit boncuk kullanılıyorsa, duyarlı bir cihaz yerine gürültü kaynağına doğru tutulmalıdır. Daima kaynaktaki gürültüyü bastırmaya çalışın. Gürültü yayılırsa, onu kontrol etmek zorlaşır.

• Güç filtrelemesi için ortak mod(common mode) bobini veya geçici bastırıcı cihazlar(transient suppressor devices) (yani, MOV) kullanılıyorsa, bunlar PCB'nin girişine yerleştirilmelidir. Şebeke gücü (L ve N) dahil olmak üzere diferansiyel sinyaller, aynı konnektör üzerindeki bitişik pinlerden gelmelidir.

• Kuplajı azaltmak için fonksiyonel blokları fiziksel olarak ayırın. Gürültü üreten cihazları ve hassas cihazları PCB'nin diğer ucuna yerleştirin veya aralarında maksimum mesafe bırakmaya çalışın.


Özet olarak, komponent yerleştirme için bazı temel kuralları tartıştık. Bu kurallara uyarsanız, iyi bir PCB düzeni elde etme yolunda ilk adımı atmış olursunuz.


Bu kuralları DFM kurallarınızla kullanmanız gerekir ve bir noktada birine diğerine göre öncelik vermeniz gerekebilir. Aşağıda Şekil' lerde, bu kavram grafik formatında gösterilmektedir.

pcb-yerlesim-4.jpg

ŞEKİL: PCB DEVRE KATLARI PLANLAMA ÖRNEĞİ 1

Konektörün Yakınına Yerleştirilen Yüksek Güç / Frekans Bileşenleri

pcb-yerlesim-5.jpg

ŞEKİL: PCB DEVRE KATLARI PLANLAMA ÖRNEĞİ 2
Devrenin Ayrı Dijital ve Analog Bölümleri

pcb-yerlesim-6.jpg

ŞEKİL: PCB DEVRE KATLARI PLANLAMA ÖRNEĞİ 3

PCB montaj şekline karar verilmesi:

PCB üzerinde 4 çeşit montaj söz konusu olabilir. Bu montaj türleri EMC yayınımı açısından değişiklik gösterecektir. Tüm malzemeleri SMD kullanmak montaj hızı ve maliyet açısından daha mantıklıdır.

Tek Taraflı (SMT) Montaj

Yüzeye monte bileşenler kartların yalnızca bir tarafında veya bileşen tarafında. Açık delik bileşenleri olmadığından, bu kartların matkap deliklerine ihtiyacı yoktur ve bakır pedlere ve lehim maskesine sadece bir tarafta ihtiyaç vardır. 

 

İkinci nokta, tek taraflı açık delikli (TH) panellerle aynıdır, ancak pedlere lehim tarafı olarak da adlandırılan kartın karşı tarafında ihtiyaç duyulur.

montaj-1.png

Tek Taraflı Karışık (SMT ve THT) Montaj

Bileşen tarafında hem delik hem de yüzeye monte bileşen gövdeleri. Tek taraflı olarak adlandırılmasına rağmen, delikli pedlerin lehim tarafında, bileşen gövdelerinin karşı tarafında olması gerektiğinden PCB kartının kendisinin çift taraflı olması gerekir.

montaj-2.png

Çift Taraflı (SMT) Montaj

Basit ve kompakt, çift taraflı SMT panoları, mevcut alandan en iyi şekilde yararlanmak ve katı form faktörlerinin karşılanmasını sağlamak için her iki tarafı da kullanır. Burada kaplanmış deliklere gerek yoktur.

montaj-3.png

Dalga Lehimli Çift Taraflı Karışık (SMT ve THT) Montaj

Her iki tarafta THT ve SMT. Bu yapı, lehim tarafındaki uzun bileşen uçları arasındaki boşlukların da SMT gayrimenkulünü maksimize etmek için kullanılması dışında tek taraflı karışık montaja benzer. Seri üretim için, hem SMD hem de THT bileşenlerini lehimlemek için dalga lehimleme gereklidir.

montaj-4.png

PARÇA YERLEŞTİRME VE YÖNLENDİRME

Genel mühendislik gereksinimleri

BU GEREKLİLİKLER AYRICA DELİKLİ BİLEŞENLER İÇİN GEÇERLİDİR

 

Bileşenler, montaj, inceleme ve onarım kolaylığı için sıralar ve sütunlar halinde düzenlenmeli ve tekdüze yönlendirilmelidir. 

 

Ayrıca devrenin kriterlerine en iyi cevap verecek şekilde yerleştirilmelidirler.

 

Kart kılavuzlarının, dalga lehim aletlerinin ve dalga lehim sertleştiricilerinin temizlenmesi için PCB'nin üst ve alt taraflarında 0,125 ″ (minimum) net bir alan sağlayın.

 

Kapasitörler ve diyotlar gibi tüm polarize bileşenleri aynı yönde yönlendirin. 

 

Tüm polarize bileşenlerin polaritesi serigrafi üzerinde gösterilmelidir.

 

Test sırasında kolay erişim için test noktalarını, anahtarları, atlama tellerini ve ayarlanabilir bileşenleri bulun.

 

Analog ve dijital topraklar ve voltajlar arasında temiz bir ayrım elde etmek için bileşenleri yerleştirin.

 

Mümkün olduğunca girişleri çıkışlardan ayırın.

 

Termal eylemleri en aza indirmek için yüksek ısıya veya ısıya duyarlı bileşenleri bulun.

 

Genel yerleştirme yönergeleri

Etkili yerleştirme ve lehimleme için benzer bileşenleri aynı yönde ve doğru yönde yönlendirin. 


Kartın lehim tarafına çok sayıda PTH kablosunun hemen arkasına yerleştirilen bileşenlerden kaçınılmalıdır. 

 

PTH (Pin through hole) uçları ile her tarafta lehim tarafı SMT(surface mount technology) bileşenlerini çevreleyen tasarımlardan kaçının. 

 

Sıkışmış gazlar lehimi bloke edebilir ve PTH, SMD sonlandırmalarına lehim akışını bozabilir. Bunun bir örneği, PGA'lar, PLCC ve LCC paketleri için doğrudan delikli soketlerin altındaki çip kapasitörleridir.


Mümkün olduğunda, tüm SMT bileşenlerini kartın aynı tarafına ve tüm delik bileşenlerini bileşen tarafına (üst) yerleştirin. Bu, bir düzeneği lehimlemek için gereken işlem sayısını minimumda tutar. 

 

Bir montaj, üstte ve altta ve üstte açık delik bileşenleri içerdiğinde, montaj, alt taraftaki SMT bileşenlerini lehimlemek için ekstra bir epoksi işlemi gerektirir. 

 

PLCC paketleri, karma teknolojili kartlarda kartın lehim tarafına yerleştirilmemelidir.

 

Komponent aralığı

 

Bileşen aralığı için bileşen, lehimleme, yeniden işleme, test ve otomatik montaj için kritiktir. Bileşenler birbirine çok yakın yerleştirilirse, alma ve yerleştirme makinelerinin yerleştirme başlığı , bazı parçaların manuel olarak yerleştirilmesini gerektiren diğer bileşenlerle çakışabilir. 

 

Ayrıca, bu koşullardan herhangi biri daha uzun ve daha maliyetli bir montaj sürecine ve daha az güvenilir ürüne neden olabilir.


Çip bileşenlerini kademeli bir düzende bir kartın altına yerleştirirken, gölgelendirme ve lehimlenmemiş sonlandırmaların oluşmamasını sağlamak için minimum 0,100 ″ boşluk gerekir (bkz. alttaki Şekil).

pcb-komp-13.png
Şekil 5-2 DALGA LEHİM YAPILIRKEN KADEMELİ TALAŞ BİLEŞENLERİ ARASINDA GEREKLİ
 
 
Minimum mesafe

 

En yaygın ambalaj türleri için minimum bileşen aralığı alttaki Şekillerde gösterilmektedir . 

 

Montaj, yeniden çalışma ve test için gerekli açıklığı sağlamak için yeni veya standart olmayan parçalarla tasarım yaparken dikkatli olunmalıdır. 

 

Genellikle, bileşen-bileşen aralığı, bileşen yüksekliğinin 1 katı (tercih edilen) veya bileşen yüksekliğinin 1 / 2' si (minimum) olacaktır. 

 

Aralıklarla ilgili sorular ortaya çıktığında imalat mühendisliği veya montaj satıcısına danışılmalıdır.

pcb-komp-14.png

Şekil: SMT BİLEŞEN ARALIĞI

pcb-komp-15.png

Şekil: SMT' den THRU-HOLE PIN BİLEŞEN ARALIĞINA

Komponent ve kart oryantasyonu

Kart çerçevesinin boyutu ve geometrisi, takım delikleri, bir kartın kenarındaki konektörlerin ve bileşenlerin konumu, yerleştirme ve lehimleme ekipmanı boyunca akış yönünü belirleyecektir.

BÜYÜK BİLEŞENLERİ TASARIMIN ÜZERİNE EŞİT YAYARAK LEHİM İÇİN DAHA İYİ TERMAL DAĞITIM ELDE EDİLİR.

pcb-komp-16.png

Şekil: TERMAL DAĞITIM İÇİN YERLEŞTİRME

Bileşen oryantasyonu, yeniden akış ve dalga lehimli montajların kalitesi ve güvenilirliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Zayıf güvenilmez lehim bağlantıları, lehimlenmemiş bağlantılar ve bileşenlerin kaldırılması (bkz. alttaki Şekil) yanlış yerleştirme ve yönlendirmenin bazı sonuçlarıdır. 

pcb-komp-17.png

Şekil: Mezar taşlı komponent :))

Bazı yaygın ped tasarımıyla ilgili montaj sorunları ve önerileri aşağıdaki Şekil'de gösterilmektedir.

PCB üzerinde toprak(ground) bağlantıları:

PCB üzerinde yer alan toprak bağlantılarının ilk tasarım aşamasında düşünülerek ayrılması önemlidir. PCB kartı üzerindeki bu topraklama, kartlar arasındaki RF sinyalleri için yetersizdir.

 

Aşağıda verilen iki resimdeki gibi bağlantı şekli bazı avantajlar sunar:

  • Şasi zemini normalde akım taşımaz.

  • Bu düzenleme, zemin döngülerini önler.

  • İletim yoluyla gürültü bağlantısı önlenir.

  • Şasi, güvenlik için güç toprağına bağlanmıştır.

  • Şasi zemini, sadece arıza durumunda akım taşır.

grounding-7.jpg
grounding-5.jpg

Bu uzun soluklu makalenin devamına ve ilişkili diğer çok uzun 2 makaleye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...
 

Bu sayfada paylaşılan bilgileri okuduysanız; yandaki linke tıklayarak "Askeri Sistemlerde Kullanılacak PCB' ler İçin Yerleşim Tasarım Bilgileri - 1 :" başlıklı makalemi de mutlaka okumanızı tavsiye ederim.
 

Bu sayfada paylaşılan bilgileri okuduysanız; yandaki linke tıklayarak "Askeri Sistemlerde Kullanılacak PCB' ler İçin Yerleşim Tasarım Bilgileri - 2 :" başlıklı makalemi de mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

Bu sayfada paylaşılan bilgileri okuduysanız; yandaki linke tıklayarak "Askeri Sistemlerde Kullanılacak PCB' ler İçin Yerleşim Tasarım Bilgileri - 3 :" başlıklı makalemi de mutlaka okumanızı tavsiye ederim.

blog.jpg

Bu dokümanın içeriğinin, tamamen veya kısmen kopyalanıp izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

Burada verilen bilgilerden faydalandıysanız lütfen aşağıdaki değerlendirme kutucuğunda değerlendirmelerinizi oylayınız.

 

Verilen bilgilerde eksiklik / hata olduğunu düşünüyorsanız veya sorularınız varsa lütfen aşağıdaki yorum kısmına isim ve email bırakarak bilgi verebilirsiniz. Size en yakın zamanda dönüş sağlanacaktır.

DİKKAT: BLOG' da ve bu web sitesinde yer alan tüm görseller temsili olarak eklenmiştir. 

bottom of page