top of page

EMC test planı tasarımla birlikte düşünülmeli:

ata-resim-2.jpg
 • Geliştirme planına benzersiz bir test planı entegre edilmelidir. Bu plan, geliştirmenin ilk aşamasında güncellenecek ve projenin test ve dokümantasyon aşaması için merkezi bir doküman görevi gören bir çalışma belgesidir.

 • İyi bir EMC test planı, test edilen ekipmanla (EUT: Equipment Under Test) ilgili tüm bilgileri tanımlar ve belgeler. Bu belge, bir mühendisin testlerini ek belge ve arka plan bilgisi olmadan yürütmesine izin vermelidir. Test sırasında çalışma modlarının tanımlanması test kurulumu kadar önemlidir (topraklama, kablo demeti ve yazılım konfigürasyonları). Harici tedarikçilerle ve birden fazla müşteriyle çalışan şirketler, EMC test planında karşılıklı olarak anlaşılan tüm gereksinimleri belgelemelidir. Özellikle satın alınan parçalar için süreç boyunca gereksinimler izlenmelidir.

 • Daha küçük paket boyutlarına geçiş nedeniyle, günümüzde mühendisler genellikle maliyet ve geliştirme süresini azaltmanın ekonomik hedefiyle çelişmekte ve daha karmaşık bir engelle karşı karşıyadırlar. Bu nedenle, çoğu zaman tasarımlarda taviz verilmesi gerekebilmektedir.

 • Hızlı bir şekilde prototip çıkarma konusundaki yoğun baskı, bir projenin son aşamasında genellikle ortaya çıkan EMC sorunlarına yol açar. Açıkça yapılandırılmış bir EMC testi ve geliştirme süreci ile bu sorunlardan kolayca kaçınılabilir.

 • Test yapılacak firmayla görüşmelerin tasarımla beraber başlatılması ve randevu alınması gerekir. Prototip bittiğinde randevu alınıp test yapılması işlemine geçilmesi zaman kaybına yol açabilir.

 • Bu bir test değil, ancak en çok göz ardı edilen ön uyum stratejilerinden biridir. Ön uyum süreçlerinizin bir parçası olarak ayrıntılı ve sistematik bir şematik ve yerleşim tasarım incelemesi yapabilirsiniz. Bu, ürününüzün bir EMC test laboratuvarında başarısız olma riskini önemli ölçüde azaltabilir.

 • Bir tasarım incelemesinde birçok potansiyel emisyon ve bağışıklık sorununu tespit edebilirsiniz. Sağlam bir tasarım incelemesi, ilk test PCB'niz oluşturulmadan önce bile emisyonların ve bağışıklık sorunlarının temel nedenlerinin çoğunu yakalayacaktır. EMC uyumluluk tasarımı için şirket içi uzmanlığınız yoksa, bu hizmeti sağlayabilecek bir test şirketi ile çalışın. Bu, ilk seferde geçiş oranınızı artırabilir.

 • EMC testi sunan deneyimli tasarım mühendisleri, ürün geliştirme sırasında sürekli olarak risk alanlarını arayacaktır. Örneğin; ürün geliştirme sırasındaki testler, tasarımcıya ek devre veya diğer mekanik veya sistem tasarımı değişiklikleri şeklinde önleyici tedbirler eklemek için seçenekler sağlayabilir. Ürün tasarımcıları bir düzeltme bulduklarında, büyük tasarım değişiklikleri yapmadan hemen önce onu test etmek yararlıdır.

NASA’ nın EMI/EMC ile ilgili olarak belirlediği önemli noktalar şunlardır:

 • EMC personeli, EMI’ nin neden olduğu ciddi uçuş anormalliklerini önlemek için EMC tekniklerini ve ilkelerini uygulayarak ve geçmiş deneyimleri kullanarak güvenilir bir iş çıkarmalıdır.

 • Güncel EMC yönergelerine, standartlarına ve test prosedürlerine sahip olmanın son derece önemli olduğu belirlenmiştir.

 • Her yeni sistemin farklı olduğu varsayılarak, uzay aracı sistemlerinin EMC’ sine sürekli ve özenli bir dikkat gösterilmeli ve EMI’ e duyarlılıkla ilgili geçmiş varsayımlar dikkatlice yeniden değerlendirilmeli ve tamamen yeniden test edilmelidir.

 • EMI’ nin neden olduğu herhangi bir uzay aracı anormalliği ciddidir. Bir anormallik kendi başına önemsiz görünse de, belirli bir dizi olayla birlikte bir uzay görevinde veya deneyinde onarılamaz hasara neden olabilir.

 • HIRF (high-intensity radiated field / Yüksek yoğunluklu yayılan alan), gelişmiş elektronik sistemler üzerinde ciddi etkilere sahip olabilir. EMI’ nin kritik işlevler için kullanılan otomatik elektronik sistemler üzerindeki sonuçları giderek daha ciddidir.

 • COTS donanımın kullanılması, EMI risklerini potansiyel olarak artırır.

 • Gelişmiş elektrik veya elektronik sistemlerle çalışan herkes, EMI’ nin potansiyel sonuçlarının farkında olmalıdır.

Bu dokümanın içeriğinin, tamamen veya kısmen kopyalanıp izinsiz kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.

bottom of page